Kategorie
Bez kategorii

Pandemia i różaniec

Kategorie
Bez kategorii

Poszukiwanie synodalności

Poszukiwania Franciszka, by inaczej kierować Kościołem – tak określiłbym zmiany dotyczące synodu biskupów. Już synod o rodzinie zwołany przez papieża z Argentyny był pierwszym, w którym postawiono na wolność dyskusji i zrezygnowano z jakichkolwiek nacisków ze strony Stolicy Apostolskiej w moderowaniu – takie można było usłyszeć opinie uczestników synodu.
Czy przyniósł on oczekiwane rezultaty? Czy właśnie tego oczekiwał papież Franciszek? To pozostaje kwestią drugorzędną. Bo na pewno pozwolił Ojcu świętemu nabyć doświadczenie i nakierować dalsze kroki w określonym kierunku.
To ostatni sobór w zasadzie wskazał synodalność jako kierunek, ale jak ma się to wskazanie realizować jest i było kwestią do rozważenia. Moim zdaniem położenie nacisku na kontynentalność na pewnym etapie jest kluczowe. Znowu wskazówką może być drugi synod o rodzinie, gdzie zapatrzeni w polityczną poprawność przedstawiciele Europy i Ameryki chcieli wprowadzić obecne postulaty LGBT. Nie stało się tak dzięki stanowczemu sprzeciwowi biskupów afrykańskich. A po tym, jak na pierwszym synodzie taka próba została podjęta i od razu skompromitowana przez comming out polskiego duchownego, Krzysztofa Charamzę (ktoś pamięta jeszcze jego wyreżyserowane pajacowanie?), można sądzić, że Franciszek był zadowolony, że na drugim synodzie właśnie afrykańczycy potrafili się przeciwstawić. Z kolei właśnie dzięki temu nie było żadnych wątpliwości, że wydany przez Kongregację Nauki Wiary zakaz błogosławieństw par homoseksualnych jest w pełni akceptowany przez Ojca świętego. W końcu jest on zakonnikiem. A od dawna już zakony zauważyły, że Europa jest skończona. W Afryce i w Azji nowicjaty się otwiera, w Europie i Ameryce zamyka. Koniec starego kontynentu nie dotyczy tylko religii. Ekonomiści wskazują, że pod względem gospodarczym Europa jest chora. Tylko o tym jeszcze nie wie. I jak wcześniej kolonizowała gospodarczo, tak dziś chce jeszcze kolonizować ideologicznie. Dlatego w kościele mamy zwrot ku Afryce i Azji – widoczny on będzie dobrze też na synodzie, który będzie funkcjonował na nowych zasadach. By pomóc zainfekowanym kolonialną wyższością dostrzec, że są chorzy, a uzdrowieniem może być słuchanie innych.

Kategorie
Bez kategorii

Symbolika „ostatniej wieczerzy”

Triduum paschalne w Watykanie przebiegało bez zaskakujących wydarzeń. Wszyscy wiemy, że papież Franciszek w Wielki Czwartek nie przewodniczy Mszy Wieczerzy Pańskiej, Raczej udaje się wtedy na peryferia – do więzienia, osób samotnych, imigrantów. Tym razem Ojciec święty udał się na peryferia kościoła – do czekającego na proces kard. Becciu. Ta wizyta pozwala lepiej zrozumieć sens jego dotychczasowych działań. Bo pozbawiony funkcji kardynał jest oskarżony. Oficjalnie chodzi o defraudację. Ale również nieoficjalnie wskazuje się na coś bardziej poważnego – na zdradę; fałszywe oskarżenie wobec innego kardynała, który trafił do więzienia, gdzie spędził niewinnie trudny czas w zupełnym odosobnieniu i w ten sposób został skazany na “śmierć cywilną”.

Kategorie
Bez kategorii

Dwaj nowi polscy “męczennicy”

29 marca dowiedzieliśmy się o nowych polskich męczennikach. Biskup Janiak przestał być już w zeszłym roku rządcą diecezji i miał zakaz przebywania na jej terenie. To są dotkliwe sankcje. W przypadku arcybiskupa Głódzia, to on przeszedł na emeryturę ze względu na wiek, natomiast i tak miał domek na rodzinnym Podlasiu, gdzie zwykł przebywać podczas urlopu. Chyba jedyną dotkliwą sankcją w jego przypadku będzie to, że już nigdy nie będzie miał okazji być na urodzinach Lecha Wałęsy.

W obu przypadkach hierarchowie muszą wpłacić na fundację św. Józefa symboliczne kwoty – podobnie jak to było w przypadku kard. Gulbinowicza (który chyba nie zdążył wpłacić należności). Nawiasem mówiąc, to ciekawe, czy na przykład abp Głódź będzie zwlekał z tym kilkanaście lat – ma przecież w tym doświadczenie. I w dodatku może przy tym mówić: “i co mi zrobicie”?

Rzeczywiście, Stolica Apostolska niewiele może zrobić. Kary są bardziej symboliczne. Za cierpienie, któremu być może można było zapobiec, ogromne zgorszenie trudno wymierzyć odpowiednią karę. Ale to i tak dobrze, że wierni (i hierarchowie) wiedzą, że biskupi nie są bezkarni.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień świętości życia – Konstytucja

Szkoda, że ograniczenia pandemiczne powodują, że nie można organizować marszu świętości życia. Akurat w tym roku, zwłaszcza po wyroku Trybunału, marsz powinien mieć w pierwszym szeregu baner z napisem „KONSTYTUCJA”. W dalszych szeregach powinny być dosłowne cytaty z ustawy zasadniczej o rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny oraz o ochronie życia.

Kategorie
Bez kategorii

Rodzina i geje

Kongregacja Nauki Wiary w reakcji na postulaty niemieckiej drogi synodalnej wydała notę zakazującą błogosławienia związków homoseksualnych; nastąpiło to przed rozpoczęciem roku rodziny.

Ojciec święty Franciszek podkreślał, że zależy mu szczególnie na rodzinie. Dlatego niedługo po swym wyborze na papieża zapowiedział zwołanie synodu na temat rodziny. Przed obradami dużo mówiło się, że wówczas trzeba będzie się też zająć kwestiami homoseksualistów. Wbrew logice, był duży na to nacisk. Na szczęście temat został skompromitowany dzięki polskiemu księdzu – Krzysztofowi Charamsie. Coming out tego wcześniej nieznanego, a dziś zupełnie zapomnianego duchownego w przeddzień rozpoczęcia obrad wywołał taki niesmak, że synod nie podjął tematu.

Po dwóch latach znowu zjechali do Rzymu ojcowie synodalni i ponownie próbowano podnosić kwestie homoseksualistów. Wówczas zdecydowana reakcja biskupów z Afryki spowodowała, że temat nie został podjęty.

Może w pamięci miała Kongregacja Nauki Wiary poprzednie przeboje związane z problematyką rodziny i dlatego przed rozpoczynającym się rokiem rodziny wydała notę. To dość oczywiste przypomnienie, że błogosławi się tylko to, co jest zgodne z wolą Bożą (według Biblii związki homoseksualne nie są z nią zgodne), więc nie może być mowy o błogosławieństwie na wzór małżeństwa np. dwóch geji. W reakcji na notę np. episkopat Kenii podziękował Kongregacji za nią.

Oczywiście niektórzy oświeceni Europejczycy będą wskazywać na to, że można inaczej interpretować Biblię. Nigeryjczycy mogą wówczas odpowiedzieć: tak, można – tylko po co?

Kategorie
Bez kategorii

O czasowym braku serwisu KAI oraz o nowym porządku w Bazylice św. Piotra mówi o. St. Taskiemski

W zeszłym tygodniu został podany nowy porządek sprawowania nabożeństw w Bazylice św. Piotra. Na czym on polega wyjaśnia o. St. Tasiemski.

Kategorie
Bez kategorii

Podsumowanie pielgrzymki do Iraku

Kategorie
Bez kategorii

Papież udaje się do Iraku

Kategorie
Bez kategorii

Relacje rodzinne

Rodzina zakonna to znane wyrażenie. Wbrew pozorom ma nie być przenośnią, lecz wstępujący do jakiegoś zgromadzenia ma mieć braci (lub siostry) w całej wspólnocie.

Nigdy nie były relacje rodzinne idyllą. Wiemy z Biblii o Józefie sprzedanym przez braci, a np. Abimelek poszedł jeszcze dalej. Chęć władzy, zazdrość, pycha sprawia, że brat staje się nieraz wrogiem.

Dopiero gdy o tym sobie przypomnimy możemy spokojnie przyjmować informacje o np. TW Student. Zeszłotygodniowa dyskusja na ten temat z udziałem byłego jezuity, profesora Górskiego mogłaby być szokująca, gdyby nie informacja uczestniczącego w dyskusji luteranina Cezarego Gmyza, który powiedział, że procent tych, którzy się sprzeniewierzyli jest podobny do tego, który był wśród apostołów: na dwunastu jeden okazał się zdrajcą.